Kilka słów o Stronie

Strona www.prawo-i-sprawiedliwosc.pl, okazała się być pierwszą stroną (najstarszą) partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość od momentu jej (tej partii) rejestracji w Sądzie, której ślady (treść, zdjęcia) można zobaczyć w amerykańskim archiwum cyfrowym World Wide Web. Ze względu, na to, że treści na niej zawarte są ciekawe (ze względów historycznych i odniesienia do współczesności), i niezależne od edycji, postanowiliśmy witrynę www.prawo-i-sprawiedliwosc.pl, wypełnić instrukcją obsługi Wayback Machine, i tam odesłać czytelników, aby poczytali sobie kto z kim i gdzie w PiS i z PiS w tamtych latach, jaki był stosunek tej partii do dzisiejszej opozycji, do lewicy, do Rosji, do Unii Europejskiej, do korporacji prawniczych itd. Adres domeny: www.prawo-i-sprawiedliwosc.pl, możesz od nas kupić.

Instrukcja

1. Wchodzisz na stronę https://web.archive.org

2. Dalej postępujesz jak na slajdach

O PiS

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001. Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Akcji Wyborczej Solidarność. Ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu społecznego i narodowego, solidaryzmu, interwencjonizmu oraz chrześcijańskiej demokracji. Partia określana jest przez niektórych komentatorów politycznych oraz część mediów jako ugrupowanie populistyczne i eurosceptyczne, przy czym od początku opowiada się za członkostwem Polski w Unii Europejskiej i popiera rozszerzanie jej struktur. Jej politykę europejską można określić jako konfederacyjną i popierającą Europę narodów. Wskazuje się na odejście PiS od części wartości konserwatywnych w kierunku narodowo-etatystycznym. Pierwszymi wyborami, w których wzięło udział nowe ugrupowanie, były wybory do Sejmu i Senatu w 2001. Jeszcze w maju, w obliczu rosnącej przewagi koalicji SLD-UP, zawiązano porozumienie wyborcze z AWS, UW, PO i ROP, co zaowocowało wystawieniem wspólnej listy wyborczej kandydatów do Senatu – Blok Senat 2001. Listy kandydatów PiS do Sejmu oparte były w dużej części na członkach Przymierza Prawicy i Porozumienia Centrum, startowało z nich również Stronnictwo Pracy, a także część członków innych partii prawicowych (m.in. ROP). Przedwyborcze sondaże dawały partii 9–11% poparcia. PiS uzyskało 9,50% głosów, co pozwoliło partii zająć czwarte miejsce i zdobyć 44 mandaty poselskie. Z ramienia Bloku Senat 2001 żaden z kandydatów PiS nie uzyskał mandatu, jednak z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego Prawo i Samorządność uzyskała go Anna Kurska, która przystąpiła do klubu BS 2001. W trakcie kadencji w wyborach uzupełniających mandat z ramienia PiS uzyskał Krzysztof Jurgiel, który znalazł się w klubie PiS, do którego przystąpiła także Anna Kurska. Przywódcy partii odmówili w 2001 udziału w koalicji z SLD i UP, stając się tym samym ugrupowaniem opozycyjnym wobec rządu Leszka Millera (a następnie także wobec pierwszego i drugiego rządu Marka Belki). Na stronie internetowej partii zamieszczono dokument pt „100 dni rządu Leszka Millera” krytykujący niespełnienie wyborczych obietnic, uzależnienie energetyczne od Rosji i pasmo ustępstw w negocjacjach z Unią Europejską dotyczące między innymi skrócenia okresu przejściowego na wykup ziemi przez cudzoziemców. 20 czerwca 2002 Prawo i Sprawiedliwość zawarło koalicję wyborczą przed wyborami samorządowymi z Platformą Obywatelską. W latach 2004–2005 notowania PiS powoli zaczęły rosnąć. Według sondaży na początku 2004 roku PiS cieszyło się poparciem 13–14% wyborców. Oprócz komisji ds. afery Rywina do wzrostu notowań przyczynili się członkowie Komisji śledczej ds. prywatyzacji PZU (Przemysław Gosiewski) i Komisji śledczej w sprawie PKN Orlen (Zbigniew Wassermann). Wzrost notowań partii potwierdziły pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Reszty o początkach PiS zamiast z Wikipedii, możesz dowiedzieć się z oryginalnej strony internetowej tej Partii tamtych lat zarchiwizowanej w Wayback Machine – amerykańskim archiwum cyfrowym World Wide Web

best lawyer

Cookies, GDPR

© All Rights Reserved.